Đổi font top bar gnome

Vì ngứa mắt với cái font mặc định trên ubuntu 18 với gnome 3, nên mình quyết định đổi hết chúng nó sang font Roboto nhìn cho đẹp mắt. Let’s go

Cài gnome tweak tool: sudo apt install gnome-tweak-tool

Đổi những font cơ bản từ gnome tweak tool

Vấn đề nằm ở chỗ là cái top bar nó không có chỗ nào để đổi từ tweak tool, nên mình phải tạo cái user theme để sửa.

Cài User Themes extension, cái này là 1 cái shell extension cho gnome, hướng dẫn cài đặt có ở: https://extensions.gnome.org/extension/19/user-themes/ (Cài chrome extension, rồi cứ thế cài vô thôi).

Sau khi cài xong thì vào tweak tool để kích hoạt nó lên:

Xong, bây giờ tạo theme mới:

sudo mkdir /usr/share/themes/custom-theme/

sudo cp -R /usr/share/gnome-shell/theme/ /usr/share/themes/Lamdv-custom/gnome-shell/

Sửa file gnome-shell.css

sudo gedit /usr/share/themes/Lamdv-custom/gnome-shell/gnome-shell.css

Sửa rule stage trong file đó.

Mở tweak tool lên, chọn

Cơ bản là xong, đã sửa được cái font trên top bar theo ý mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *