Note mấy lệnh hay ho

Mình vừa chơi ngu làm đống app bị crash và không vào được, ngồi tìm cách fix một hồi thấy không có khả thi nên tính remove rồi deploy lại

Trước hết là dừng hết đống containter đang chạy:

Mình sẽ dừng hết đống này bằng một lệnh thay vì phải ngồi gõ docker stop cho từng cái

docker stop $(docker ps | grep "keyword" | awk "print \$1")

awk "print \$1" chỗ này là lấy cái cột đầu tiên (CONTAINER ID) để ném vào args của docker stop

Tiếp theo là deploy nhánh master lên từng git repo, hiện tại thì có 12 cái repo, ngồi canh để push từng cái thì cũng mệt lắm, mình độ ra được cái lệnh này

for remote in $(git remote); do git push $remote master; done

Rồi xong, mình cắm máy đi ăn

_____________________

Reset git remote branch master về một commit nào đó:

git pull origin master

git push origin -f <hash>:<remote branch>

Ex: git push origin -f <hash>:master

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *