Tag Archives: container

Dùng docker làm lab cho vui …

Sáng nay lên trường, học MM-ANM, mở web lên thấy bài lab có cái yêu cầu như này 1 bài lab, cần cài WMWare, rõ là mình không vui với món này, cái WMWare có 1 đống service, chạy lên lại lag máy từa lưa, làm xong lab lại gỡ, rõ chán. Mình nãy ra ý tưởng, dùng docker cho lẹ :’) Note: Cài đặt docker ở: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#extra-steps-for-aufs Lab nó yêu cầu Ubuntu 14.04, oke mình sẽ kiếm 1 cái image ubuntu 14.04. Để làm việc đó, lếch xác lên docker hub thôi: https://hub.docker.com/search/ Gõ ubuntu 14.04 vào ô tìm kiếm, chọn … Continue reading Dùng docker làm lab cho vui …

Về những cái layer của docker image

Ngắn gọn về docker image, là nơi chứa các tập lệnh để docker chạy cái container, thường thì một docker images này sẽ dựa trên docker images khác. Ví dụ như mình tạo cái image ubuntu-snort có cài thêm snort dựa trên image gốc là ubuntu pull về ở bài trước ấy. Ở bài trước mình có tạo docker image bằng cách chạy container từ image gốc lên rồi cài từa lưa vào, sau đó commit ra cái image mới. Cách này trong những trường hợp làm nhanh lẹ và lười như mình thì được, còn làm một cách đàng … Continue reading Về những cái layer của docker image