Tag Archives: font

Đổi font top bar gnome

Vì ngứa mắt với cái font mặc định trên ubuntu 18 với gnome 3, nên mình quyết định đổi hết chúng nó sang font Roboto nhìn cho đẹp mắt. Let’s go Cài gnome tweak tool: sudo apt install gnome-tweak-tool Đổi những font cơ bản từ gnome tweak tool Vấn đề nằm ở chỗ là cái top bar nó không có chỗ nào để đổi từ tweak tool, nên mình phải tạo cái user theme để sửa. Cài User Themes extension, cái này là 1 cái shell extension cho gnome, hướng dẫn cài đặt có ở: https://extensions.gnome.org/extension/19/user-themes/ (Cài chrome extension, rồi cứ thế … Continue reading Đổi font top bar gnome