Tag Archives: function

Callback trong JavaScript

Callback là một khái niệm không mới gặp ở nhiều ngôn ngữ lập trình, và tất nhiên trong JS cũng có callback. Nếu bạn đã biết về C++, C#, … thì có thể hiện thực callback bằng con trỏ hàm, còn trong JS thì đơn giản hơn, vì đa số thứ trong JS đều là object nên bạn chỉ cần quăng nguyên cái function vào là ok, không cần phải trỏ lung tung như kia, đơn giản vậy nhưng callback trong JS cũng nhây bome ra, đừng đùa. Mập mờ vậy đủ rồi, vào chủ đề chính nào. Callback là … Continue reading Callback trong JavaScript

Function trong JavaScript

Ở bài trước mình đã nói về thứ đầu tiên của JS: Object. Trong bài này mình sẽ nói về Function, thứ mà đi code JS thì kiểu gì cũng phải xài tới, trong bài trước mình cũng dùng rồi đó. Một điều hiển nhiên: Function là một object. Bạn nào thích một cái định nghĩa chi tiết về function thì đây: “A function encloses a set of statements. Functions are the fundamental modular unit of JavaScript.” – JavaScript the good parts Tạo Function như thế nào? Trong JS có một thứ được gọi là Function Literal (mình để nguyên gốc tiếng anh, … Continue reading Function trong JavaScript