Tag Archives: images

Về những cái layer của docker image

Ngắn gọn về docker image, là nơi chứa các tập lệnh để docker chạy cái container, thường thì một docker images này sẽ dựa trên docker images khác. Ví dụ như mình tạo cái image ubuntu-snort có cài thêm snort dựa trên image gốc là ubuntu pull về ở bài trước ấy. Ở bài trước mình có tạo docker image bằng cách chạy container từ image gốc lên rồi cài từa lưa vào, sau đó commit ra cái image mới. Cách này trong những trường hợp làm nhanh lẹ và lười như mình thì được, còn làm một cách đàng … Continue reading Về những cái layer của docker image