Tag Archives: js

Prototype trong JavaScript

Javascript không có class như các ngôn ngữ khác như C#, Java … JavaScript có một thứ khác để các Object thừa kế các property – đó là prototype. Hiểu một cách trực quan thì prototype là cha của một object. Ở bài về object mình đã nói mọi thứ trong JS đều là object (trừ null và undefined) đều là object, mỗi object sẽ có một thằng cha (prototype) của nó. Array thì prototype của nó là Array.prototype, cha của string là String.prototype.

Một điểm nữa là mỗi thằng cha sẽ có một thằng cha khác, thằng cha … Continue reading Prototype trong JavaScript

Callback trong JavaScript

Callback là một khái niệm không mới gặp ở nhiều ngôn ngữ lập trình, và tất nhiên trong JS cũng có callback. Nếu bạn đã biết về C++, C#, … thì có thể hiện thực callback bằng con trỏ hàm, còn trong JS thì đơn giản hơn, vì đa số thứ trong JS đều là object nên bạn chỉ cần quăng nguyên cái function vào là ok, không cần phải trỏ lung tung như kia, đơn giản vậy nhưng callback trong JS cũng nhây bome ra, đừng đùa. Mập mờ vậy đủ rồi, vào chủ đề chính nào. Callback là … Continue reading Callback trong JavaScript

Scope và Closure trong JavaScript

Scope là khái niệm quen thuộc trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, hiểu rõ về scope giúp người viết code tránh các side-effect, thiết kế code tốt hơn. Còn closure thì có ngôn ngữ có, có ngôn ngữ thì không (như C/C++ thì k có closure, Java hiện tại cũng chưa có) nên chưa chắc mọi người đều biết, nhưng trong JS thì closure là một thứ quan trọng và là cội nguồn của rất nhiều thứ hay ho sau này. Scope Scope quy định về visibility và life time của biến và các tham số, có thể hiểu … Continue reading Scope và Closure trong JavaScript

Function trong JavaScript

Ở bài trước mình đã nói về thứ đầu tiên của JS: Object. Trong bài này mình sẽ nói về Function, thứ mà đi code JS thì kiểu gì cũng phải xài tới, trong bài trước mình cũng dùng rồi đó. Một điều hiển nhiên: Function là một object. Bạn nào thích một cái định nghĩa chi tiết về function thì đây: “A function encloses a set of statements. Functions are the fundamental modular unit of JavaScript.” – JavaScript the good parts Tạo Function như thế nào? Trong JS có một thứ được gọi là Function Literal (mình để nguyên gốc tiếng anh, … Continue reading Function trong JavaScript

Object trong JavaScript

Mình vừa thi cuối kì môn OS ở trường xong, cũng coi như kết thúc một kì học với một đống Assignment và lab. Bây giờ là thời gian để học thêm một thứ gì đó mới mẻ ngoài mấy cái môn học hại não ở trường. Series bài viết về JavaSript sẽ là ghi chép của mình về nhưng thứ làm mình cảm thấy hay hay trong quá trình tìm hiểu JavaScript. Vì là những ghi chép của mình nên có thể sẽ có nhiều chỗ sai sót hay chưa đúng kiến thức, mình xin nhận mọi gạch đá từ … Continue reading Object trong JavaScript