Tag Archives: lab

Dùng docker làm lab cho vui …

Sáng nay lên trường, học MM-ANM, mở web lên thấy bài lab có cái yêu cầu như này 1 bài lab, cần cài WMWare, rõ là mình không vui với món này, cái WMWare có 1 đống service, chạy lên lại lag máy từa lưa, làm xong lab lại gỡ, rõ chán. Mình nãy ra ý tưởng, dùng docker cho lẹ :’) Note: Cài đặt docker ở: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#extra-steps-for-aufs Lab nó yêu cầu Ubuntu 14.04, oke mình sẽ kiếm 1 cái image ubuntu 14.04. Để làm việc đó, lếch xác lên docker hub thôi: https://hub.docker.com/search/ Gõ ubuntu 14.04 vào ô tìm kiếm, chọn … Continue reading Dùng docker làm lab cho vui …