Tag Archives: object

Array trong Javascripts

Như mình đề cập trong bài Object trong javascript thì mọi thứ trong JS đều là Object, và …. hiển nhiên Array cũng thế. JS không có kiểu array như trong C/C++, C#, Java, … thay vào đó, nó cung cấp cho chúng ta một loại object có những đặc điểm giống như một array thuần tuý . Chính vì điều này nên khi làm việc với array của javascript sẽ có tốc độ chậm hơn so với các ngôn ngữ khác nhưng bù lại nó khá tiện dụng trong khá nhiều trường hợp :)) Array Literals Là một thứ … Continue reading Array trong Javascripts

Prototype trong JavaScript

Javascript không có class như các ngôn ngữ khác như C#, Java … JavaScript có một thứ khác để các Object thừa kế các property – đó là prototype. Hiểu một cách trực quan thì prototype là cha của một object. Ở bài về object mình đã nói mọi thứ trong JS đều là object (trừ null và undefined) đều là object, mỗi object sẽ có một thằng cha (prototype) của nó. Array thì prototype của nó là Array.prototype, cha của string là String.prototype.

Một điểm nữa là mỗi thằng cha sẽ có một thằng cha khác, thằng cha … Continue reading Prototype trong JavaScript