Tag Archives: objects

Object trong JavaScript

Mình vừa thi cuối kì môn OS ở trường xong, cũng coi như kết thúc một kì học với một đống Assignment và lab. Bây giờ là thời gian để học thêm một thứ gì đó mới mẻ ngoài mấy cái môn học hại não ở trường. Series bài viết về JavaSript sẽ là ghi chép của mình về nhưng thứ làm mình cảm thấy hay hay trong quá trình tìm hiểu JavaScript. Vì là những ghi chép của mình nên có thể sẽ có nhiều chỗ sai sót hay chưa đúng kiến thức, mình xin nhận mọi gạch đá từ … Continue reading Object trong JavaScript