Tag Archives: php

PHP với Visual Code, sử dụng XDebug, PHP Debug trong VSCode

Tình hình là đang muốn xem thử cái $_GET với $_POST của PHP nó hoạt động ra làm sao, vì thế có ý muốn debug xem thử nó thế nào, mà lười cài IDE quá, nặng bome ra, có sẵn cái VSCode đang xài ngon. Loay hoay nãy giờ cũng cài được, vì bị ngáo 2 lần nên note laị thành bài viết này, mình nghĩ chắc cũng sẽ có bạn nào đó trên thế giới này giống mình :p. Rồi …. bắt đầu PHP với VSCode Đầu tiên là về PHP với VSCode, nếu VSCode chưa config gì thì … Continue reading PHP với Visual Code, sử dụng XDebug, PHP Debug trong VSCode

Vài thứ về variable types trong PHP

Tất cả các biến trong PHP đều có kí hiệu dolar ở trước như vầy, không có từ khóa khai báo như int, double, …. như C++ hay var như JS, … nếu chuyển từ ngôn ngữ khác qua PHP kiểu gì viết 10 biến cũng quên dấu $ hết 7 biến

PHP tự động convert type của biến khi cần thiết, kiểu như ban đầu cái biến là số integer, lúc cần nó convert qua chuỗi (string) luôn, coder khỏi phải lăn tăn Variable trong PHP là Perl-like (giống Perl) Không cần phải khai báo biến trước rồi mới gán … Continue reading Vài thứ về variable types trong PHP