Tag Archives: postgres

Cài pgAdmin4 trên Ubuntu 16.04

Sau mấy lần cài pgAdmin sau khi mình cài mới lại OS, lần gần đây nhất là sau khi mua ổ cứng mới. Mỗi lần cài thì mình không quên lệnh này thì cũng quên lệnh kia nên hôm nay rảnh, note lại ở đây pgAdmin là ….. pgAdmin is the leading Open Source management tool for Postgres, the world’s most advanced Open Source database. pgAdmin 4 is designed to meet the needs of both novice and experienced Postgres users alike, providing a powerful graphical interface that simplifies the creation, maintenance and use of database objects. https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/dev/ Trên trang chủ … Continue reading Cài pgAdmin4 trên Ubuntu 16.04