Tag Archives: return

Function trong JavaScript

Ở bài trước mình đã nói về thứ đầu tiên của JS: Object. Trong bài này mình sẽ nói về Function, thứ mà đi code JS thì kiểu gì cũng phải xài tới, trong bài trước mình cũng dùng rồi đó. Một điều hiển nhiên: Function là một object. Bạn nào thích một cái định nghĩa chi tiết về function thì đây: “A function encloses a set of statements. Functions are the fundamental modular unit of JavaScript.” – JavaScript the good parts Tạo Function như thế nào? Trong JS có một thứ được gọi là Function Literal (mình để nguyên gốc tiếng anh, … Continue reading Function trong JavaScript