Tag Archives: visual

PHP với Visual Code, sử dụng XDebug, PHP Debug trong VSCode

Tình hình là đang muốn xem thử cái $_GET với $_POST của PHP nó hoạt động ra làm sao, vì thế có ý muốn debug xem thử nó thế nào, mà lười cài IDE quá, nặng bome ra, có sẵn cái VSCode đang xài ngon. Loay hoay nãy giờ cũng cài được, vì bị ngáo 2 lần nên note laị thành bài viết này, mình nghĩ chắc cũng sẽ có bạn nào đó trên thế giới này giống mình :p. Rồi …. bắt đầu PHP với VSCode Đầu tiên là về PHP với VSCode, nếu VSCode chưa config gì thì … Continue reading PHP với Visual Code, sử dụng XDebug, PHP Debug trong VSCode